Sàn gỗ Thaixin VF10712

-

  • Kích thước: 1205 x 192 x 8.3 mm
  • Số lượng tấm/ hộp: 8 tấm/hộp
  • Diện tích/ hộp: 1.85 m2/hộp.