Dark Langley Walnut EPL067

-

Sàn Gỗ Egger Dark Langley Walnut EPL067 là dòng siêu chịu nước được nâng cấp về chất lượng cốt HDF và hèm khóa Clic At ! khóa nước bề mặt hiệu quả cao.