Sàn gỗ Egger Pro 10mm EPL075

-

Sàn gỗ Egger Pro 10mm EPL075 có thiết kế tương đồng với mã EPL074, duy chỉ có sự khác biệt về màu sắc, EPL075 có màu tối hơn