Sàn gỗ Egger Aqua Plus EPL080

-

Chế độ bảo hành của Sàn gỗ Egger Aqua Plus EPL080 lên tới 20 năm. Trong suốt quá trình sử dụng mà sàn có bị hư hại gì liên quan tới hợp đồng thì khách hàng sẽ được nhà cung cấp hỗ trợ tùy theo mức độ thiệt hại.