Sàn gỗ Egger Aqua 12mm Dark Langley Walnut EPL067

-
Brands:Egger

Sàn gỗ Egger Aqua 12mm Dark Langley Walnut EPL067 được đánh giá kiểm định Blauer Angel với mức kháng ẩm cực cao, thân thiện với sức khỏe và môi trường nhờ mức E1 được đảm bảo từ nhà sản xuất