Lam sóng Kosmos 4S150X9-013

-

Lam sóng Kosmos 4S150X9-013 là một loại vật liệu bằng nhựa PVC đươc sản xuất nội địa tại Việt Nam, sản phẩm ra đời đáp ứng chuyên dụng cho nhu cầu duy nhất ốp lát tường, trần trang trí