Lam sóng Kosmos 3S200X15-003

-

Lam sóng Kosmos 3S200X15-003 là một loại vật liệu bằng nhựa PVC đươc sản xuất nội địa tại Việt Nam, sản phẩm ra đời đáp ứng chuyên dụng cho nhu cầu duy nhất ốp lát tường, trần trang trí