Showing all 9 results

Lam sóng Kosmos trên mỗi quy cách nhà sản xuất đưa ra 8-10 hệ màu cho khách hàng chọn lựa, tất cả đều sử dụng cấu tạo chất liệu và sở hữu bề mặt chất lượng cao


Lam sóng Kosmos là một loại vật liệu bằng nhựa PVC đươc sản xuất nội địa tại Việt Nam. Sản phẩm ra đời đáp ứng chuyên dụng cho nhu cầu duy nhất ốp lát tường, trần trang trí. Sử dụng hệ thống máy móc công nghệ mới nhất, lam sóng Komos có ưu thế về thẩm mỹ màu sắc cũng như sự vượt trội về chất lượng.